หากคุณต้องการงานด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพ?

บริการของเรา

จำหน่ายและจัดหา

เราเป็นเชี่ยวชาญจัดจำหน่าย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านงานวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพราะเราคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ มากที่สุด

การจัดการพลังงาน

เรามีโครงการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและบริการด้านพลังงานทดแทน

ให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหา

ระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องกล, งานโยธา, วิศวกรรมพลังงาน, การจัดการโครงการ, การแก้ปัญหาการให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร

CCTV

Flow Systems

SCADA

Energy Management

แนะนำบริษัทของเรา

YNDA Solution Managment Co.,LTD.

“Value Engineering is Our Life”
มุ่งงานวิศกรรมอย่างมีคุณค่า
“nakarin Obsuwan”

ให้บริการงานด้านวิศกรรมทุกระบบแบบครบวงจรด้วยระบบการบริหารองค์กรมาตรฐานระดับสากล สร้างความสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

ทำไมต้อง YNDA Solution Managment

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศโดยการบริหารงานวิศกรรมแบบครบวงจรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ งานที่มีคุณภาพสูงสุดที่ ลูกค้าพึงพอใจ”

 Get your

Free Consulting

Have an idea, a dream? We can make it happen.

CLICK HERE!

Partners

 • TPSMACH
 • AKA
 • DYNAMACH
 • GME
 • NVENCO
 • TIC GROUP
 • MIDVOLT AMP
 • MIDEA
 • Client 09
 • TSOLUTIONS
 • TSV
 • Bacom Internetwork

wrexham mineral cables video present